PK-Merz

Parkinsonizm, Parkinson kasalligi, Zoster gerpesi, qon tomir falokati (ishemik va gemarogik insultlari), kraniokerebral jarohati, neyropatik og’riqlari (diabet), tranzitor buzuqliklar, neyroleptik sindromi, akinitik krizlari uchun funksional neyroprotektor.

(Русский) Поделиться ссылкой